Ochrana osobních údajů

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ na webu: MaxiTrznice.cz

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Osobní data, která uvedete při objednání zboží slouží výhradně pro potřeby provozovatele této on-line tržnice - MaxiTrznice.cz (CLR s.r.o.) a nebudou poskytnuta jiným subjektům, vyjma údajů nezbytně nutných pro vyřízení objednávky jednotlivými prodejci.


CLR s.r.o. neshromažďuje žádná osobní data, která by mohla identifikovat specifickou osobu, kromě případů, kdy osoba sama poskytne tato data dobrovolně. Takováto data mohou být získána v případě, kdy se osoba dobrovolně zaregistruje za účelem využívání služeb webu MaxiTrznice.cz. Jakékoliv osobní informace identifikující konkrétní osobu nebudou předány, ani prodány třetí straně, kromě případů kdy je na tuto skutečnost uživatel upozorněn a to zejména při nákupu zboží přislušnému prodejci, případně informace kupujícímu o prodejci.

Data předaná o kupujícím prodejci jsou pouze v nezbytně nutné podobě pro vyřízení a odeslání objednávky:

Standardně jsou poskytnuta data o zákazníkovy v podobě: Jméno a Přijmení, fakturační adresa, adresa pro zaslání zboží, e-mail.

Pokud prodejce požaduje více informací o zákazníkovi, bude zákazníka sám kontaktovat pomocí e-mailu za účelem dohody. V takovémto připadě provozovatel webu MaxiTrznice.cz údaje poskytnuté prodejci nijak neukládá a neeviduje.


CLR s.r.o. si vyhrazuje právo provádět analýzy o chování uživatelů na svých internetových stránkách. Mezi tyto analýzy patří např.: měření návštěvnosti pomocí souborů cookies, počet uživatelů shlédnuvších reklamní banner a počet kliknutí na jednotlivý banner, tato data jsou k dispozici též jednotlivým zadavatelům reklamy - vždy jako statistický přehled, nikoliv jmenovitě. Uživatelé by také měli vzít na vědomí, že data, která dobrovolně poskytnou do diskuzních fór nebo jiných automaticky generovaných stránek mohou být použita třetí stranou a to bez možnosti toto ovlivnit provozovatelem webu MaxiTrznice.cz. Takovéto využití osobních informací však nelze kontrolovat a CLR s.r.o. za toto nemůže nést a neponese žádnou odpovědnost.


Na žádost uživatele podnikne CLR s.r.o. veškeré přiměřené kroky k odstranění všech osobních dat daného uživatele.


Provozovatel webu MaxiTrznice.cz může využít e-mail  registrovaného zákazníka pro zaslání jednorázových informací o novinkách a slevách v on-line tržnici MaxiTrznice.cz.  V případě, že si zákazník nepřeje zasílání uvedených informací, zašle na e-mail: nezasilat@maxitrznice.cz zprávu a do přemětu zadá " INFORMACE NEZASÍLAT".

 

V Blansku 1.8.2017 CLR s.r.o.

©Copyright 2017. CLR s.r.o. - Maxi Tržnice.cz
Všechna práva vyhrazena